دویست و نود و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/04/19 برگزار می گردد. موضوع جلسه به شرح ذیل است:
- بررسی نرخ ارز خوراک بین مجتمعی پتروشیمی

شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت اخبار و دستور جلسات

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254