عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
دویست و نود و هفتمین (297) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1396/04/12 21 تیر 1396 149
دویست و نود و ششمین (296) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1396/03/29 20 تیر 1396 55
دویست و نودو چهارمین (294) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1396/03/08 20 تیر 1396 44
دویست و نود و دومین (292) صرتجلسه شورای رقابت مورخ 1396/02/25 18 تیر 1396 43
دویست و نود و ششمین (296) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1396/03/29 13 تیر 1396 151
دویست و نود و پنجمین (295) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1396/03/10 31 خرداد 1396 449
دویست و هشتاد و هفتمین (287) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1396/01/21 13 ارديبهشت 1396 320
دویست و هشتاد و نهمین (289) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1396/02/04 13 ارديبهشت 1396 294
صورتجلسه (283)،(284)،(285)،(286) شورای رقابت مورخ 1395/12/02 ، 1395/12/16 ، 1395/12/23 و 1396/01/14 23 فروردين 1396 399
دویست و هشتاد و دومین (282) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/12/02 22 اسفند 1395 573
دویست و هفتاد و نهمین (279) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/11/11 04 اسفند 1395 1003
دویست و هفتاد و هشتمین (278) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/11/04 20 بهمن 1395 669
دویست و هفتادو هفتمین (277) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/10/27 18 بهمن 1395 312
دویست و هفتاد و ششمین (276) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/10/20 12 بهمن 1395 328
صورتجلسه جلسات (270،271،272،274،275،276) شورای رقابت مورخ 1395/08/24 لغایت 1395/10/20 05 بهمن 1395 422
دویست و هفتاد و پنجمین (275) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/10/13 22 دی 1395 343
دویست و هفتاد و سومین (273) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/09/29 15 دی 1395 296
دویست و هفتادمین (270) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/08/24 17 آذر 1395 276
دویست و شصت و هشتمین (268) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/08/10 18 آبان 1395 303
دویست و شصت و پنجمین (265 ) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/07/12 04 آبان 1395 310
دویست و شصت و چهارمین (264) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/07/05 27 مهر 1395 289
رأی 9/95 ه ت مورخ 1395/03/31 هیأت تجدیدنظر شورای رقابت در رابطه با مقایسه پرونده 600-95/هـ ت 04 مهر 1395 277
دویست و شصت و سومین (263) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/06/29 31 شهریور 1395 382
دویست شصت و دومین (262) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/06/15 17 شهریور 1395 348
دویست و شصت و یکمین (261) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/06/08 10 شهریور 1395 266
دویست شصتمین (260) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/05/25 27 مرداد 1395 244
دویست و پنجاه و هشتمین (258) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/05/11 13 مرداد 1395 216
دویست و پنجاه و ششمین (256) و دویست و پنجاه و هفتمین (257) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/04/28 و 1395/5/04 11 مرداد 1395 230
دویست و پنجاه و پنجمین (255) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/4/21 29 تیر 1395 402
دویست و پنجاه پنجمین (255) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/04/21 23 تیر 1395 215
شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254